poniedziałek, 27 marca, 2023
Biznes

Kto podlega obowiązkowemu audytowi sprawozdań finansowych?

1.52KViews

Audyt sprawozdań finansowych nie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a jedynie niektórych. Ustawa o rachunkowości dokładnie określa, kto podlega obowiązkowemu audytowi, a ustawa o biegłych rewidentach – kto i na jakich zasadach może przeprowadzać taką kontrolę.

Kto podlega pod audyt?

Istnieją sektory kapitałowe, w których poziom usług jest bardzo ściśle sprawdzany i porównywalny, bez względu na rozmiary firmy, czy popularność marki. Jednym z takich sektorów są na przykład banki, spółdzielcze kasy kredytowo-oszczędnościowe, czy zakłady ubezpieczeniowe. W tych sektorach pojęcie konkurencyjności jakości lub cen usług praktycznie nie istnieje. Oczywiście, może istnieć pewna rozbieżność pomiędzy wysokością oprocentowań w bankach, czy wysokością składek ubezpieczeniowych i ilością zdarzeń, które obejmuje polisa ubezpieczeniowa. Trudno jednak znaleźć skrajnie drogi lub skrajnie tani kredyt bankowy, czy też fatalnej jakości lub wyjątkowo korzystną polisę ubezpieczeniową. Sektorów tych dotyczą konkretne wytyczne i ustawy, które wręcz zabraniają wszelkich działań konkurencyjnych. Bank, giełda papierów wartościowych, czy firma ubezpieczeniowa muszą być instytucjami o niepodważalnej wiarygodności i wypłacalności. Dlatego też rokrocznie muszą zdawać sprawozdanie finansowe i poddawać się audytowi.

Kto jeszcze?

Oprócz sektora finansowego, do audytu sprawozdań finansowych zaliczać się będą niektóre przedsiębiorstwa. Wszystkie spółki akcyjne, oprócz tych, które są już w organizacji w momencie bilansowania, również podlegają audytowi sprawozdań finansowych. Oprócz tego audyt sprawozdań finansowych jest konieczny dla firm, które zatrudniają powyżej 50 osób, lub w końcoworocznym bilansie obrotów suma ich aktywów wynosi powyżej 2,5 miliona euro.

Audyt sprawozdań finansowych wykonywane są przez firmy konsultingowe, zajmujące się doradztwem i zatrudniające profesjonalistów w dziedzinie ekonomii, prawa i finansów. Firmie takiej można zlecić również wiele innych działań z tego zakresu. Ma to na celu wyeliminowanie drobnych błędów powstałych z niedopatrzenia pracowników i skorygowanie ich, a także uniknięcie odpowiedzialności karnej i finansowej za popełnione błędy. Dzięki inwestycji w usługi firmy konsultingowej możesz kontrolować swoich podwładnych i mieć pewność legalności swoich działań.

https://eidola.org/inwentaryzacja-srodkow-trwalych-wybierz-najlepszy-program-dla-siebie/ https://3az.pl/znajdz-przyjemnosc-w-jezdzie-konnej/ https://beesafe.pl/kontakt/