czwartek, 11 sierpnia, 2022
Biznes

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

699Views

Choć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje już od lutego 2016 roku to nadal niewielu Polaków wie o jego istnieniu. Tymczasem może on pomóc, kiedy nagle znajdziemy się w trudnej sytuacji i nie będziemy w stanie samodzielnie spłacić zaciągniętego zobowiązania. Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Pomaga osobom obciążonym długoletnimi kredytami hipotecznymi, w tym walutowymi. Jego pomoc przejęciu obowiązku spłaty rat kredytu na określony czas. Fundusz może spłacać raty za kredytobiorcę, co pozwoli osobie w trudnej sytuacji odetchnąć i spokojne znaleźć pracę oraz uchronić przed utratą domu czy mieszkania. Wsparcie może jednak zostać wycofane przed upływem okresu określonego w umowie jeśli kredytobiorca np. znajdzie pracę, a podstawą jego udziału w programie było właśnie bezrobocie. Aby otrzymać pomoc od Funduszu Wsparcia Kredytobiorców konieczne jest zawarcie umowy między instytucją finansową, z którą zawarta jest umowa kredytowa, a kredytobiorcą. Wsparcie może być przyznane na okres do 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kredytu mieszkaniowego, ale nie może wynosić więcej niż 1500 zł miesięcznie. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia).

Należy zaznaczyć, że osoba korzystająca z pomocy FWK nie dostaje pieniędzy do ręki

Wysokość raty kredytu jest przelewana bezpośrednio na konto banku.

Oczywiście klient musi kiedyś zwrócić Funduszowi kwotę, jaką ten za niego płacił. Następuje to po upływie 2 lat karencji, przez maksymalnie 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie każdy jednak może skorzystać. Pomoc nie przysługuje:

– jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika

– na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie

– jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana

– za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu

– jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do innego lokalu mieszkalnego, jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy przy konsolidacji swoich kredytów koniecznie odwiedź stronę firmy Habza Finanse https://habzafinanse.com.pl/ firma specjalizuje się w trudnych kredytach, pomaga wyjść z pętli zadłużeń.